Årsrapport               Delårsrapport                Pilar     
     
2017 1. kvartal 2017    
  2. kvartal 2017  
  3. kvartal 2017   
 
2016 1. kvartal 2016 2016
2. kvartal 2016 
  3. kvartal 2016   
     
2015 1. kvartal 2015 2015
2. kvartal 2015
3. kvartal 2015
     
2014 1. kvartal 2014 2014
  2. kvartal 2014  
  3. kvartal 2014  
     
2013 1. kvartal 2013 2013
  2. kvartal 2013  
  3. kvartal 2013  
     
2012 1. kvartal 2012 2012
  2. kvartal 2012  
  3. kvartal 2012  
     
2011 1. kvartal 2011 2011
  2. kvartal 2011  
  3. kvartal 2011