Innhold

Velkommen til Bud, Fræna og Hustad Sparebank

Enighet om fusjonsavtale

Styrene i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank har inngått avtale om å slå sammen virksomhetene. Endelig avgjørelse treffes av bankens forstanderskap/generalforsamling 22. august 2017. Sammenslåingen må også godkjennes av Finanstilsynet. Vedlagt følger fusjonsplanen med vedlegg 1 til 5. Vedlegg 6 og 7 som er bankenes årsregnskap for 2014 – 2016 finnes på hjemmesidene til bankene. Vedlagt følger også pressemeldingen om vedtaket om å slå sammen virksomhetene.
Hele pressemeldingen:
Fusjonsplan:
Revisors redegjørelse for fusjonsplanen:
Revisors uttalelse om åpningsbalanse:
Rapport om sammenslåing:


Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

Barn og penger

Hvordan skal du lære barnet ditt å forstå verdien av penger - i et samfunn uten mynter og sedler?