Innhold

Velkommen til Bud, Fræna og Hustad Sparebank

Endringer i BFH Sparebank

Kundenes bruk av banken har endret seg betydelig i de senere årene.  De manuelle ekspederingene har blitt ganske få og de fleste blir betjent av digitale løsninger. 

Fra 1. juni vil kontorene i Bud og på Farstad gå over til å være automatkontor, og rådgivning vil skje ved hovedkontoret i Elnesvågen eller avdelingskontoret i Molde.

Våre rådgivere Rita S, Rita M, Trude og Hilde blir å treffe med samme telefonnummer og epostadresse som før.

 

For å være konkurransedyktig må vi gjøre som andre banker, redusere kostnader og drive mest mulig rasjonelt. Vi må utnytte ressursene optimalt for at vi fortsatt skal være en god lokalbank til nytte for folk og næringsliv i kommunen. På den måten kan vi også fortsette å føre midler tilbake til lokalsamfunnene i form av gaver og sponsormidler.

 

Vi minner om at vi er inne i en periode der vi skal fordele gavemidler på 1 million kroner.  Her er det fortsatt muligheter å søke (søknadsfrist 31. mai).  

Søknadsskjema finner du her.

Vennlig hilsen

Bud, Fræna og Hustad Sparebank

Odd Kjetil Sørgaard
adm. banksjef


Klar for din første lønning?

Nyutdannet og på vei ut i første jobb? Vi gir deg gode råd for din nye økonomi. Noen spørsmål er for store for nettet.

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

Barn og penger

Hvordan skal du lære barnet ditt å forstå verdien av penger - i et samfunn uten mynter og sedler?

BFH med godt resultat i 2016

Bud, Fræna og Hustad Sparebank (BFH) fikk i fjor tidenes beste resultat siden etableringa i Bud i 1883. Som en av få gjenværende selvstendige sparebanker i fylket, greier den seg meget godt.

– Vi er godt fornøyd med 2016. Vi opplever stor tilgang på nye kunder og god vekst, sier adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard, som kan vise til et rekordresultat på 31,9 millioner kr etter tap og før skatt. Året før var det 27,1 millioner kr.