Innhold

Har du plass nok til barna, bagasjen og bikkja?

Vi kan hjelpe deg når bilen blir for liten. Søk om billån og få svar med en gang!

Full kontroll med mobilbanken

Last ned mobilbanken og få en mye enklere hverdag.

Valg til forstanderskapet i BFH Sparebank

I forstanderskapsmøtet 24.februar 2016 vedtok forstanderskapet å endre bankens vedtekter. I de nye vedtektene er sammensetningen av forstanderskapet endret, og antall medlemmer i forstanderskapet redusert. Som en følge av dette skal banken gjennomføre innskytervalg for å velge nye innskyterrepresentanter til forstanderskapet.

Valgdagene er fastsatt til onsdag 21. og torsdag 22. september 2016. Bankens kontorer i Fræna er valgsteder. Innskyterne kan disse dagene stemme når som helst i bankens åpningstid.

Dame som veileder et par. Foto

5 grunner til at du bør snakke med banken

… og at du bør gjøre det ofte.