Innhold

Søk boliglån hos oss!

Her får du din personlige rådgiver du kan snakke med, og som kan hjelpe deg når du trenger det. Vi er der du er.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Innskytervalg i Forstanderskapet

INNSKYTERVALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL FORSTANDERSKAPET I BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK

 

Valgdager:    Onsdag 8. og torsdag 9. februar 2017

Valgsteder:    Bankens kontorer i Fræna er valgsteder. Innskyterne kan disse dagene stemme når som helst i bankens åpningstid.

 

Bud, Fræna og Hustad Sparebanks forstanderskap består av 24 medlemmer og 9 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer er valgt av innskyterne. Innskyterne skal ved dette valget velge 2 medlemmer og 1 varamedlem.

 

Valgperioden for medlemmene er 4 år.

 

De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valget. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer, 1 på grunnlag av eget innskudd og 1 som representant for annen innskyter.

 

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer er utlagt i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

 

Banken har en valgkomite som vil innstille på kandidater til valget. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag til kandidater kan sendes til Valgkomiteen v/Bud, Fræna og Hustad Sparebank, Postboks 44, 6447 Elnesvågen, senest 10.januar 2017 og skal inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendige adresse.

 

Valgliste, aktuelt regelverk og informasjon blir lagt ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

 

 

Elnesvågen, 21.desember 2016

BUD, FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK

 

 

Svein Lodve Sandblåst

forstanderskapets leder